NB: Lageret holder lukket frem til 21. juli // NB: The warehouse will be closed until 21 July

Spinnefiskeri efter forårslaks

skapad den

Spinnefiskeri efter forårslaks

Spinnefiskeri efter laks er både udfordrende og effektivt. Læs med her og få helt styr på teknikkerne til den kommende laksesæson.

 

Frustrationen kommer så småt snigende efter endnu en fiskedag uden kontakter. Det høje vand gør ikke situationen lettere, og de seneste dages fangster burde egentlig få mig til at indstille fiskeriet. Men det er i dag, jeg har tid, så fiskes det skal der. Så derfor beslutter jeg mig for at skifte taktik. Jeg sætter en tungere spinner på og beslutter mig for at fiske så langsomt som muligt. Et langt kast nedstrøms til modsatte bred giver spinneren et langsomt drev mod egen kant, hvor jeg kun drejer lidt på håndtaget, når spinnerbladet stopper sin rotation. Da spinneren når egen bred, starter jeg indspinningen i absolut sneglefart. Spinneren kryber sig afsted tæt ved brinken, og efter ganske få meter siger det klask.

En laks har resolut taget spinneren og spænder nu stangen op med en dyb og rolig bevægelse. Tilslaget faldet prompte. Det får laksen til at ane uråd, så den straks sætter kursen mod modsatte bred. Lidt tovtrækkeri og fem minutter senere er laksen faldet til ro og kommer glidende på siden mod min udstrakte hånd. Målebåndet stopper ved 95 cm, og årets første blanklaks er en realitet.

 

Nedstrøms – den langsomme

Af en eller anden årsag er nedstrøms fiskeri ikke ret udbredt. Og det kan egentlig undre, da det under de rette forhold kan gøre den afgørende forskel. Ovenstående er blot et af mange eksempler på, at det kan være særdeles effektivt at fiske nedstrøms. Hånden på hjertet, så synes jeg, at det godt kan blive en lille smule kedeligt, fordi det hele skal gå utrolig langsomt. Eller fordi, jeg har lidt for meget krudt i røven. Men forcen er i hvert fald, at man kan fiske langsommere, dybere og mere præcist langs egen bred end med andre teknikker.

Teknikken kan selvfølgelig bruges hele sæsonen, men den er bedst, når åen er høj eller med en lav vandtemperatur. På høj vandstand trækker laksen ofte ind til bredden, hvor den kan stå på mange forskellige pladser – og sågar højt i vandet, hvis temperaturen ikke er for lav. Når vandet er koldt, lader det til, at laksen står tæt ved bunden. Og her er teknikken også rigtig fin, da man let kan fiske meget dybt.

I al sin enkelthed fungerer det sådan, at jo længere man kaster nedstrøms, desto langsommere går spinneren. Sådan er det, fordi vinklen mellem dig selv og spinneren bliver mindre. Det er altså en simpel måde at regulere farten på, når man ønsker at variere sit fiskeri.

 

 

forcen er, at man kan fiske langsommere, dybere og mere præcist langs egen bred end med andre teknikker 

 

Vær opmærksom på at holde en lav fart, når spinneren fiskes hjem langs egen kant – det er ikke sjældent, at hugget fald helt inde ved land eller lige for fødderne af en selv. Det kan desuden ske, at laksen følger spinneren op gennem vandsøjlen, når man trækker spinneren fri af vandet til et nyt kast. Derfor er det en god ide at gøre det langsomt og holde øje med spinneren og området bag den – så kan man se, hvis der er en fisk efter den.

 

Tværstrøms – den frække

Et tværstrømskast – altså 90 grader på modsatte bred – hvor spinneren får lov at synke til bunden kan være utroligt effektivt. Når spinneren har ramt bunden, startes indspinningen i moderat fart – så hurtigt at man lige netop har kontakt med spinneren. Herved opnår spinneren en rimelig høj fart, samtidig med at den stille og roligt stiger mod overfladen. Omtrent midt i kastet opnås den højeste fart, hvor spinneren i et jævnt men hurtigt sving stiger mod overfladen. Og det er mange gange her, at laksen hugger. Spinnerens acceleration minder måske om en flygtende fisk, eller også er det bare det pludselig udfald, der får laksen til at reagere.

Teknikken er egentlig fin hele sæsonen, men det er ikke min foretrukne, hvis der er rigtig meget vand i åen. Desuden bruger jeg den heller ikke så meget, hvis vandet er koldt. Derimod er den super til sommerfiskeri med lettere spinnere, hvor man virkelig kan få spinneren til at svinge i høj fart.

 

Opstrøms – den hurtige

Opstrømsspin har alle dage været en god teknik til laks. Modsat nedstrømsspin så er farten væsentligt højere, når der fiskes opstrøms. Det er den ganske enkelt, fordi spinnerens fart skal være hurtigere end strømmens, for at spinnerbladet kan rotere. Det vil selvfølgelig sige, at man sagtens kan fiske langsomt i et meget roligt parti af åen, ligesom teknikken er fin i små åer med begrænset strømhastighed. Så selv om opstrømsfiskeriet måske ikke er det oplagte valg til fiskeriet efter forårslaks i de store lakseåer, så kan man roligt få styr på teknikkerne. Der er nemlig ikke ret meget, der slår en hurtigt fisket spinner, når først vandtemperaturen nærmer sig ti grader.

 

 

farten skal stige i takt med vandtemperaturen, og sidst på foråret kan farten nærmest ikke blive høj nok

 

I praksis kastes der omkring 45 grader opstrøms, spinneren får lov at synke til bunden, og der spinnes hjem, så spinnerbladet kun lige drejer om spinneren. På den måde fisker man næsten hele kastet med en spinner kravlende lige over bunden. Ønsker man at fiske højere i vandet, spinner man blot hurtigere ind eller lader spinneren synke i kortere tid. En god tommelfingerregel er, at farten skal stige i takt med vandtemperaturen, og sidst på foråret kan farten nærmest ikke blive høj nok.

 

Skift taktik 

De fleste garvede laksefiskere har en standardmetode, som de bruger til affiskning af standpladser. Men de fleste har også en række trumfkort siddende i ærmet, som de til enhver tid er klar til at smide. Det er nemlig velkendt, at en ændring i agnens fart eller retning kan udløse hugget. Men det kan også være et kast, hvor agnen fisker over standpladsen fra en anden vinkel, der får laksen til at åbne gabet om spinneren.

 

 

Den pludselige acceleration har kostet mange laks livet gennem årene 

 

Et af de mere udbredte og effektive trumfkort er ganske enkelt at øge spinnerens fart, idet den passerer den plads, hvor man formoder, laksen står. Den pludselige acceleration har kostet mange laks livet gennem årene. Og har du eksempelvis affisket en længere strækning med nedstrømsspin, så kan det ofte betale sig at tage et kast opstrøms, selv om man reelt har affisket pladsen. Flere gange har jeg oplevet, at laksen hugger, hvor jeg netop har fisket og lige er gået forbi.

 

Flueteknik til spinneren 

Er man til de lidt finere teknikker, så skal man lære sig selv at bruge strømmen og linen som samarbejdspartnere. Teknikken er præcis den samme, som når en fluefisker mender sin flueline, men den kan også bruges til spinnefiskeri. Det gælder om at placere linen i strømmen, så strømmen trækker linen og dermed også spinneren i den ønskede retning. 

Mender man linen nedstrøms, så snart spinneren har ramt vandet, kan man få spinneren til at fiske meget hurtigt, da linepresset er stort. Omvendt kan man få spinneren til at bremse op under nedstrømsfiskeri, hvis man hæver stangen og mender opstrøms. Når spinneren har et jævnt drev mod standpladsen, kan man også mende nedstrøms, så spinneren får en anelse mere fart på lige for snuden af laksen. Begge teknikker kan gøre forskellen fra tid til anden, men det kræver lidt øvelse at få helt styr på det. 

Det skal dog understreges, at teknikken virker bedst ved brug af nylonline, da fletline er for tyndt og skærer sig gennem vandet. Bruger man teknikken meget, så kan man med fordel skifte til en tyk nylonline, da den fanges endnu bedre af strømmen.

 

Stænger 

Det er dybest set en smagssag, hvilken stang man vil bruge til laksefiskeri i åen. Men da fiskene om foråret er af en vis kaliber, skal den have en god rygrad. En stang omkring ti fod med en kastevægt op til 30 g er dog et godt valg, som dækker de fleste situationer ved de fleste laksevande. 

Det skal dog ikke undervurderes, at det senere på sæsonen – når siv og anden vegetation vokser sig højt – kan være en fordel med en endnu længere stang.

 

Hjul 

I den ideelle verden har man to forskellige hjul til laksespin i åen. Et med høj udveksling til opstrømsfiskeri og et med lav udveksling til nedstrømsfiskeri. Men det er lidt omstændigt at skulle skifte hjul, fordi man skifter plads eller fisketeknik. Derfor er det en god ide at vælge udveksling ud fra, om man fisker mest op- eller nedstrøms. I den sammenhæng bør det dog nævnes, at et hjul med høj udveksling typisk slides hurtigere end et hjul med lav udveksling. Uanset, hvad man vælger, så skal hjulet have en blød og driftssikker bremse og en linekapacitet på minimum 100 m 0.35.

 

Liner 

Linevalget er nærmest et spørgsmål om religion. Nylonliner er det foretrukne blandt mange garvede laksefiskere, da de har en god slidstyrke og er behaglige at fighte fisk på, da de giver sig væsentligt mere end en fletline. Fletlinen giver derimod optimal føling med grejet, og med en smule øvelse kan man nemt mærke, om der er kommet bare en smule skidt på spinneren. Den kroger også rigtig godt og giver lange og præcise kast – og det kan være rart, når det blæser meget. I modsætning til nylonlinen, så er fletlinen hård at fighte fisk på. De mindste rusk bliver hurtigt til hårde slag, der trækker i krogen med risiko for, at den mister sit greb.

 

Det store blad udsender en stor trykbølge, som laksene kan registrere ved hjælp af deres sidelinje 

 

Hvis man alligevel foretrækker en fletline, så kan man med fordel anskaffe sig et hjul med en ultrablød bremse samt en stang, der ikke er alt stiv – på den måde kan bremsen og stangen kompensere for den stivere line, når laksen først slår sig løs. Hvad enten man er til nylon- eller fletline, så skal brudstyrken ikke være lavere end 7 kg.

 

Spinnere 

Principielt kan man fiske laks med en hvilken som helst spinner. Men der er selvfølgelig modeller der er bedre end andre. Forskellige udgaver af kondomspinnere er en af favoritterne hos mange laksefiskere. Og ikke uden grund. Kondomspinnere er mere kompakte end traditionelle spinnere og kan derfor fiskes både langsomt og dybt. Traditionelle bladspinnere som Mepps Aglia i størrelse fire og fem er også gennemtestede agn. I modsætning til kondomspinnere er de relativt lette og er gode valg til pladser med lavt vand. Desuden er det let at få deres lidt større blad til at rotere, hvilket er en stor fordel til opstrømsfiskeri. Det store blad udsender en stor trykbølge, som laksene kan registrere ved hjælp af deres sidelinje. De klassiske spinnere er desuden et perfekt valg, hvis man ønsker at fiske tværstrøms. 

Det er en fordel, at spinneren er bygget på en kraftig wire, så den ikke bliver slået skæv lige med det samme. Er wiren for tynd, vil spinneren ganske enkelt bøje, og spinnerbladet vil få svært ved at rotere. Nogle spinnere kan ikke holde til mødet med laksens gebis, da wiren vrides, når laksen slår med hovedet under fighten.

 

Alt det vigtige 

Kroge, hægter, svirvler og springringe er småting med stor betydning. Og her skal der ikke spares på noget. Krogene skal være uden modhage og naturligvis knivskarpe og stærke. I realiteten kan man vælge den krog, man vil, og så klemme modhagen ind. Man skal dog være opmærksom på, at nogle kroge er hærdet så hårdt i stålet, at de tager skade af at få klemt modhagen. Vil man være på den sikre side, så kan man selvfølgelig købe modhageløse kroge, men udbuddet er ikke helt så stort, som man kunne ønske. Til de fleste spinnere er trekroge i størrelse 4-6 passende. 

Hvilken hægte, man bruger, kommer sig ikke så nøje, så længe den er stærk. Derimod er det et must med en god svirvel, der sikrer spinneren fri rotation. Hvis man køber svirvler med hægte, så skal man være opmærksom på, at nogle modeller har tendens til at få spinneren til at hægte i kastet. Hvis man har problemer med det, eller hvis man gerne vil have en mindre synlig løsning, så kan man i stedet anvende en svirvel, hvori der er monteret en stærk springring. Og så montere spinneren på springringen.

Af Jakob Sørensen

Sejersdans. Forårslaks får selv garvede laksefiskere til at blive bløde i knæene – og har man først fanget én forårslaks, så ved man hvorfor.

 

Gyldne morgner. Selv om laksefiskeriet kan være godt hele dagen, så er det ikke usædvanligt at opleve godt fiskeri i de første lyse timer – særligt ikke på premieredagen.

 

Havfrisk. For de fleste åfiskere er der ikke noget smukkere end en blanklaks med løse skæl nyankommet fra havet. 

 

Woblerdans. Woblere er en anden god agn til laksefiskeri. Og særligt i åernes dybe huller kan det være en god ide at prøve dem.

 

Den lette løsning. Der er meget fokus på at fiske dybt efter forårslaks, men indimellem kan det være en god ide at skifte taktik. En let spinner er for eksempel god på varme dage, hvor laksen kan finde på at trække ind på lavt vand for at sole sig.

 

Laksekvoter. De forskellige lakseåer har fået tildelt kvoter med laks over og under 75 cm. Se kvoterner her

 

Lakselykke. Nogle gange vokser træerne ind i himlen – og så gælder det bare om at nyde hvert minut. For det er de øjeblikke, man kan leve længe på i en kold og mørk vinter.

 

Småfisk. Jo længere man kommer hen på sæsonen, jo mindre laks trækker der op i åerne – og fra juli kan man normalt møde laks i alle størrelser.


Ingen kommentar / Inga kommentarer
Skriv din kommentar